• Document: SZYMBORSKA. 20 LAT PO NOBLU
  • Size: 2.67 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 00:56:35
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NR 6 (28) ROK V 2016 KRAKÓW Cena 12 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2299-4742 SZYMBORSKA. 20 LAT PO NOBLU SZYMBORSKA. 20 LAT PO NOBLU  SZUFLADA SZYMBORSKIEJ / SZYMBORSKA’S DRAWER Kamienica Szołayskich – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie luty 2013 – grudzień 2014 (wystawa przedłużona do 2018 roku) NOWA DEKADA KRAKOWSKA DWUMIESIĘCZNIK KULTURALNY issn 2299    –    4742 NOWA DEKADA KRAKOWSKA jest programową kontynuacją DEKADY LITERACKIEJ, której pierwszy numer ukazał się w grudniu 1990 roku, a w latach 1992   –   2004 wydawcą była Krakowska Fundacja Kultury. Redaguje zespół: Marta Wyka redaktor naczelna Teresa Walas zastępca redaktor naczelnej Anna Pekaniec sekretarz redakcji Aleksander Pieniek redaktor graficzny Tomasz Cieślak‑Sokołowski Paulina Małochleb Robert Ostaszewski Anna Pochłódka Współpracownik do spraw promocji i PR: Anna Dziadzio Współpracują: Anna Baranowa, Tomasz Gryglewicz, Ewa Hearfield, Jakub Kornhauser, Krzysztof Lisowski, Anna Łabędzka, Malwina Mus, Małgorzata Szumna, Katarzyna Wajda, Jacek Ziemek Redaktor prowadzący: Tomasz Cieślak-Sokołowski Okładka: Aleksander Pieniek Fotografia Grażyna Borowik (s. 1) Adres korespondencyjny redakcji: Anna Pekaniec „Nowa Dekada Krakowska” ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków www.nowadekada.pl e‑mail: krakowskafundacjaliteratury@gmail.com Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo skrótów. Nakład: 300 egz. + 200 egz. gratisowych Numer zamknięto 15 grudnia 2016 roku Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Dofinansowano ze środków Fundacji im. Tislowitzów. Wszystkim Donatorom bardzo dziękujemy! NR 6 (28) ROK V 2016 KRAKÓW SZYMBORSKA. 20 LAT PO NOBLU ROZMOWA Szymborska prywatna i kłopotliwa 6 TOMASZ FIAŁKOWSKI ANNA KAŁUŻA URSZULA KOZIOŁ MICHAŁ RUSINEK JOANNA SZCZĘSNA JAROSŁAW FAZAN STANISŁAW BALBUS TERESA WALAS MARTA WYKA MARTA WYKA Szymborska wtedy i dziś 20 TOMASZ CIEŚLAK Szymborska. Obecność w popkulturze 26 KAROL MALISZEWSKI Szymborska w oczach następnych pokoleń 32 GIOVANNA TOMASSUCCI Niektórzy lubią Szymborską 42 ARCHIWUM TERESA WALAS Dwadzieścia lat temu. Mały aneks do znanych 48 opowieści LAUDACJA MARTA WYKA Nagroda im. Kazimierza Wyki 66 POEZJA ZENON FAJFER WIERSZE 68 JADWIGA MALINA WIERSZE 72 PROZA RADOSŁAW WIŚNIEWSKI  FESTIWAL, STARE DIKLO, LAGODEKHI 76 I DRUGA PRÓBA REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ KATARZYNA TURAJ-KALIŃSKA ŁAP ŁABĘDZIA 92  OKIEM KRYTYKA JAKUB KORNHAUSER Nazwać wszystko na nowo 96 SYLWIA WIĘCEK Prostota czy przesyt? Zderzenie skrajności 100 BOGDAN ROGATKO Między Szymborską a Herbertem 104 ROBERT OSTASZEWSKI Samotna i obca 106 ANNA SPÓLNA Chór bliźnich 109 ZUZANNA SALA Wielkie osiągnięcie polskiego kontentu 113 TOMASZ CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI Atak trudnego wiersza 116 OKNO NA ŚWIAT EWA HEARFIELD Gniew nagrodzony. Nagroda 120 Man Booker Prize 2016 SZTUKA ANNA BARANOWA Szuflada Szymborskiej 128 ALEKSANDRA GÖRLICH Bruegel. Unseen Masterpieces – virtual 136 exhibition, czyli czy wirtualny znaczy prawdziwy? FILM KATARZYNA WAJDA Radość oglądania 142 PREZENTACJA ALICJA ROSÉ WIERSZE 157 OŁENA CIKUJ WIERSZE 160 MAREK PALIŃSKI WIERSZE 164 NATALIA STENCEL WIERSZE 168 VARIA 171 Autorzy

Recently converted files (publicly available):