• Document: KASVUMOOTTORI-INFO AGENDA. Avaus, pääjohjaja Pekka Soini, Business Finland
  • Size: 2.09 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 09:29:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KASVUMOOTTORI-INFO 14.12.2018 AGENDA Avaus, pääjohjaja Pekka Soini, Business Finland 1. Kilpailutuskierroksen voittajat esittäytyvät • Kyyti Group Oy, Pekka Möttö • Suomen Tilaajavastuu, Lars Albäck • Vediafi Oy, Matti Lankinen • Iceye Oy, Matti Ekdahl • Griffin Refineries Oy, Martti Malmivirta 2. kilpailutuskierros • Kasvumoottorirahoituksen ja kilpailutuksen tavoitteet, Esa Panula-Ontto • Kilpailutuksen käytännöt ja aikataulut, Karin Wikman Tilaisuuden yhteenveto, Teija Lahti-Nuuttila Keskustelua, mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin 1 KASVUMOOTTORIT KÄYNTIIN ESA PANULA-ONTTO 14.12.2018 BUSINESS FINLAND KANSAINVÄLINEN Tehtävänä kasvu, KASVU uudistuminen ja menestys Innovaatioiden edistäminen Viennin edistäminen Investointien ja matkailijoiden houkuttelu Työkaluina • tutkimus- ja innovaatiorahoitus • neuvonta ja sparraus • verkottaminen ja kontaktit MAAILMAN PARHAAT • kotimaisen ja kansainvälisen verkoston EKOSYSTEEMIT osaaminen ja näkemys • teemavalinnat ja ohjelmat Yritysten väliset keskinäisriippuvuudet ovat Alustayhtiöt lisääntyneet ja kilpailua käydään yhä enemmän paitsi yksittäisten yritysten ja niiden tuotteiden, • Valtio voi pääomarahoituksellaan mahdollistaa myös useampien yritysten muodostamien tai nopeuttaa liiketoimintaekosysteemien liiketoimintaekosysteemien välillä kehittymisen ja kasvun kannalta tärkeiden alustojen syntymistä. Kasvumoottori-malli: • Uusia valtionyhtiöitä ei perusteta eikä rahoitukseen liity valtion omistusta. • tähtää uusien, kansantalouden kannalta merkittävien liiketoimintaekosysteemien kehittämiseen ja kasvuun • Kyseessä on merkittävä riskinjako yksityisen sektorin kanssa uuden liiketoiminnan • lähtökohtana tunnistettu selkeä, kunnianhimoinen mutta toteutuskelpoinen, globaali synnyttämiseksi. markkinamahdollisuus, siihen liittyvä yhteinen visio ja toimenpiteiden tiekartta • Valtio hakee markkinaehtoista tuottoa pääomarahoitukselleen. • perustuu toisistaan riippuvaisten toimijoiden yhteistyöhön ja sen fasilitointiin • edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja monien eri toimenpiteiden yhteensovittamista 5 KASVUMOOTTORIKILPAILU Kilpailussa yhdistyy julkisen hankintojen Valtion tarjous: menettely ja valtion rahoitus • Osakeyhtiölain mukainen oman pääoman ehtoinen laina Miksi moinen menettely? Valtion odotus: Valtion pääomarahoituksella jaetaan riskiä yksityisen • Alustan merkittävä vaikutus sektorin kanssa ja mahdollistetaan alustayhtiön liiketoimintaekosysteemin kasvuun ja toiminnan kehittäminen. kansainväliseen kilpailukykyyn Julkisten hankintojen menettelyllä haetaan • Lainapääoman palautus ja tuotto markkinahinta tarvittaville valtion rahoituksille. • Valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun hinta Ehdotusten keskeisiä elementtejä mm.: määräytyy kilpailluilla markkinoilla. • Vaikuttavuuslupaus • Tuottolupaus • Kilpailun aihepiiri määräytyy BF:lle asetetuista • Riskin jako yksityisen sektorin kanssa tavoitteista. 6 KIITOS THANK YOU 21.5.2018 7 PERUSPERIAATTEITA KARIN WIKMAN 14.12.2018 www.businessfinland.fi →rahoitus → kasvumoottorit 9 NÄIN KASVUMOOTTORI TOIMII Tavoitteena miljardiluokan uutta liiketoimintaa, vientiä ja investointeja Suomeen BUSINESS FINLAND KASVUMOOTTORIEN 1 Mrd. RAHOITTAJANA • Valtion pääomalainaa 60 M€ v. 2018-19,

Recently converted files (publicly available):