• Document: Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom
  • Size: 1.63 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 18:06:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Salgsopstilling til brug for tvangsauktion over fast ejendom Bækgårdsvej 5, 2640 Hedehusene Ny tvangsauktion: Torsdag 09-05-2019 kl. 10:00 Højeste bud på 1. auktion: 5.050.000,00 kr. Retten i Glostrup, Retssal 204, Stationsparken 27, 2600 Glostrup Rettens AS nummer: AS 269/2018 HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB · v/advokat Jacob Pehrson Philip Heymans Allé 7 · 2900 Hellerup · Tlf.: 33 34 40 00 http://www.horten.dk/ · mjn@horten.dk 10-04-2019 13:39:10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Indholdsfortegnelse Salgsopstilling 3 Fotos 19 10-04-2019 13:39:10 2/27 Journalnummer: 259278/MJN Rettens AS nummer: AS 269/2018 Matrikel nr.: 5a, Soderup By, Fløng Matrikel nr.: 6k, Soderup By, Fløng Matrikel nr.: 6l, Soderup By, Fløng Beliggende: Bækgårdsvej 5, 2640 Hedehusene Tilhørende: Jan Andersen Boende: Bækgårdsvej 5, 2640 Hedehusene 1. auktion Onsdag 10-04-2019 kl. 09:00 Højeste bud på 1. auktion 5.050.000 kr. Auktionstidspunkt: Torsdag 09-05-2019 kl. 10:00 Auktionssted: Retten i Glostrup Retssal 204 Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 14 00 Fogedafdelingen: 43231500 E-mail: foged.glo@domstol.dk Å: Mandag-fredag 8.30-15.00 2. Kommentar til 1. auktion: Hammerslagsaftale indgået Hæftelse nr.: 4 Rekvirent: Finansiel Stabilitet v/advokat: Jacob Pehrson 10-04-2019 13:39:10 3/27 Ejendomsoplysninger Ejendomskategori: Landbrug Ejendomsværdi pr. 01-10-2016: 10.300.000 kr. Grundværdi: 2.471.100 kr. Boligareal ifølge BBR: 217 m2 Grund: 400425 m2 Heraf vej 2.960 m 2 Vurdering i h.t. Retsplejelovens §562: Ingen Erhvervsareal: 3246 m2 Momspligtig: Nej Forsikringsforhold: Gjensidige Forsikring Police nr.: Kendes ikke Ejendomsskatter og afgifter for 2019 andrager: 22.042,04 kr. Ejendomsskatter kommentar: Jf. ejendomsskattebilletten. Renovation opkræves via ejendomsskattebilletten og er således indeholdt i beløbet. Forslag til særlige vilkår ifølge Ejendommen foreslås opråbt alternativt efter retsplejelovens § 573, stk. 2 f.s.v.a. auktionsvilkårenes pkt. 11: erhvervslejekontraktens bestemmelse (§ 6) om uopsigelighed i 30 år regnet fra den 1. maj 2017, idet uopsigelighedsbetingelsen ikke er et sædvanligt vilkår for brugsrettigheder over en landbrugsejendom. Ejendommen foreslås opråbt uden erhvervslejekontraktens bestemmelse (§ 6) om uopsigelighed, således at opsigelse kan ske efter erhvervslejelovens almindelige

Recently converted files (publicly available):