• Document: IR-650 Spis treści 1. Wskazówki dot. bezpieczeństwa Opis ogólny W ramach dostawy...
  • Size: 773 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 17:46:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Instrukcja instalacji i obsługi Kamera kolorowa 1/3 cala z funkcją dzień/noc VKC-1378/IR-316, VKC-1378/IR-650  Spis treści 1. Wskazówki dot. bezpieczeństwa................................................................................................. 3 2. Opis ogólny................................................................................................................................. 4 2.1 W ramach dostawy............................................................................................................. 4 3. Nazwy części ............................................................................................................................. 5 3.1 Widok z przodu................................................................................................................... 5 3.2 Widok z tyłu........................................................................................................................ 5 4. Instrukcja instalacji...................................................................................................................... 6 4.1 Montaż kamery na ścianie.................................................................................................. 6 4.2 Podłączenia zasilania......................................................................................................... 6 4.3 Konfigurowanie powiększenia i ostrości............................................................................. 6 5. Menu SETUP (Ustawienia)......................................................................................................... 7 5.1 Menu główne...................................................................................................................... 8 5.2 Menu EXPOSURE (Ekspozycja)........................................................................................ 9 5.2.1 Menu BLC (Kompensacja tylnego oświetlenia)..................................................... 11 5.2.2 Menu HSBLC........................................................................................................ 12 5.2.3 Menu D-WDR (Cyfrowy szeroki zakres dynamiki)................................................ 13 5.3 Menu DAY/NIGHT (Dzień/noc)......................................................................................... 14 5.3.1 Menu DAY/NIGHT AUTO (Dzień/noc – automatycznie)........................................ 14 5.4 Menu 3DNR (Cyfrowa redukcja szumów)........................................................................ 16 5.5 Menu PICTURE (Obraz)................................................................................................... 17 5.6 Menu Special (Funkcje specjalne).................................................................................... 18 5.6.1 Menu CAM TITLE (Nazwa kamery)...................................................................... 19 5.6.2 Menu MOTION (Ruch).......................................................................................... 20 5.6.3 Menu PRIVACY (Prywatność)............................................................................... 22 5.7 Menu LENS (Obiektyw).................................................................................................... 23 5.7.1 Menu FOCUS ADJ. (Regulacja ostrości).............................................................. 23 6. Dane techniczne....................................................................................................................... 24 7. Wymiary.................................................................................................................................... 26 8. Drilling Template........................................................................................................................ 27 Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions www.videor.com Mode d’emploi ⇒ www.eneo-securitiy.com Instrukcja instalacji i obsługi  1. Wskazówki dot. bezpieczeństwa • Przed podłączeniem i uruchomieniem systemu należy zapoznać się ze wskazówkami dot. . bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi. • Instrukcję obsługi starannie przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania. • Chronić kamery przed wodą i wilgocią; woda może trwale uszkodzić urządzenie.. W przypadku zawilgocenia nigdy nie włączać kamer, lecz oddać je do sprawdzenia w . autoryzowanym punkcie serwisowym. • Systemu nie należy nigdy używać, gdy przekroczone są wartości podane w danych . technicznych – może to spowodować zniszczenie kamery. • Użytkować kamerę wyłącz

Recently converted files (publicly available):