• Document: Proje 2 ÖNGERME ANKRAJLI İKSA (DESTEKLEME SİSTEMİ) TASARIMI
  • Size: 4.3 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 22:55:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

İNM 424122 İstinat Yapıları Tasarımı Proje 2 ÖNGERME ANKRAJLI İKSA (DESTEKLEME SİSTEMİ) TASARIMI İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Ankraj nedir? • Ankrajlar derin kazıların güvenle açılması ve inşaat sırasında emniyetli olarak durması için, yüksek şev duvarlarının desteklenmesinde kullanılan destek elemanlarıdır. • Ankraj, üzerine uygulanan gerilme (çekme) kuvvetini (yükünü) elverişli (taşıyıcı) zemine ileten (aktaran) yapısal bir parçadır. Ankraj Kullanımı • Ankrajlar pasif veya öngermeli olarak tasarlanabilirler. • Pasif ankrajlar kendi başına yük taşımazlar. • Zemin, ilgili ankraj parçasına doğru hareket ettikçe, yük ankraja iletilir. • Pasif ankrajın maksimum yük taşıma gücüne ulaşabilmesi için büyük hareketlere gereksinme olabilir. • Büyük hareketleri daha kabul edilebilir düzeye indirgemek için zemin ankrajları genellikle yapıya veya zemin yüzeyi levhasına veya bileşenlerine doğru çekilerek öngermeli olarak imal edililirler. Ankrajlı duvarlar (istinat perdeleri) • Özellikle şehirlerde yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde derin kazılar çok sıralı ankrajların kullanımı ile güvenli ve ekonomik olarak gerçekleştirilebilmektedir. • Ankrajlı duvarlarda farklı yapısal elemanlar kullanılabilir – Püskürtme beton ile fore kazık, – Yerinde dökme beton perde, – Destek kazıkları ile birlikte yerinde dökme veya hazır yatay destekli sistemler, – Püskürtme beton ve ağ veya palplanş duvar olabilir. Ankraj kullanımının yararları • Geçici kazı sistemi kalıcı yapının bir parçası gibi kullanılabilir. • Yatayda kazı alanı azaltılır. • Arka dolgu gerekmemektedir. • Daha dar kazı yapılarak zeminde örselenme daha az olmaktadır. • Komşu hakkı tartışmalarında azalma olmaktadır (tersi de olabilir). • Zemin koşullarında beklenmeyen durumla karşılaşıldığında başka çözüm arayışına olanak tanımaktadır. Ankrajlar nerelerde kullanılırlar? – Düşey yer değiştirmelerin önlenmesinde, – Yapıların dönmeye karşı güvenceye alınmasında, – Yapıların kritik yüzeyler boyunca kaymaya karşı emniyetinin sağlanmasında, – Yeraltı yapılarının stabilitelerinin arttırılmasında, – Yapıların sismik duraylığının arttırılmasında, – Deney sahası dar olan yerlerde kazık yükleme deneylerinde öngerme sağlayan eleman olarak, – Barajların yükseltilmesinde, – Dalgakıran ve iskelelerde gemilerin iskele babalarına verdikleri yükün dağıtılmasında kullanılır. a-) Otoyol Dayanma yapılarında b-) Şevlerin stabilitesinin iyileştirilmesinde b-) Kazı tabanının desteklenmesinde c-) Beton barajların inşaatında Ankraj Elemanları • Zemin ankrajları uygulanan çekme yüklerini taşıyıcı zemine aktarırlar. • Ankraj Elemanları: – Ankraj kafası, – Serbest boyu, – Ankraj kökü Ankraj Elemanları 1-Ankraj Kafası Ankraj kafası : Öngerme kuvvetinin yüzeye yayılmasını sağlar. Öngermenin uygulandığı ve servis yüküne gerilen ankrajın kilitlenmesinin yapıldığı bölgedir. Esas olarak germe kafası, sıkıştırıcılar (kamalar), ankraj ve ankraj plakasından meydana gelir. 2) Serbest Ankraj Boyu • Ankraj gövdesinin başlangıcı ile ankraj kafası arasındaki mesafedir. Serbest ankraj kısmının yapısı ankrajdan beklenen hizmete bağlıdır: – Ankrajın ömrü (geçici ya da kalıcı ankraj olması) – Korozyon ve mekanik örselenmeye karşı ne düzeyde koruma gerektiği – Ankrajın aşamalı olarak gerilmesi zorunluluğu – Çekme kuvvetinin her an ölçülebilmesi olasılığı – Germe elemanlarının boşaltılması ve sonradan tekrar gerilmesi zorunluluğu – Zeminin olası enine yer değiştirmelerinin karşılanması olasılığı 3) Ankraj Kökü • Öngerme kuvvetini zemine aktaran kısımdır. • Çimento harcının yüksek basınç altında ankraj deliğine basılarak doldurulması ile kök bölgesi oluşturulur. • Çeliğin ankraj gövdesi içine yerleştirilme şekli zeminin özelliklerine bağlıdır. • Halatlar ya doğrusaldır ya da yer yer sıkılıp yer yer serbest bırakılarak bir dizi boğum meydana getirecek şekilde birbirine bağlanır. Kullanım sürelerine göre ankrajların sınıflandırılması • Geçici ankrajlar: Bu ankrajlar, genellikle bir projenin inşaatı sırasında kısa süreli olarak kuvvetlere karşı koyan ve böylece güvenli inşaat imkanı sağlayan ankrajlardır. • Genellikle kullanım süreleri 2 yıldır. Servis ömrülerine göre 2’ye ayrılırlar. Kullanım sürelerine göre ankrajların sınıflandırılması • 1.Nolu geçici ankrajlar: Servis süreleri 6

Recently converted files (publicly available):