• Document: KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ
  • Size: 1.32 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 13:55:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kalite Yönetimi Sistemleri Posta Hizmetleri Ön Lisans Programı KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ 1 Kalite Yönetimi Sistemleri İçindekiler 1.1. Dersin Amacı............................................................................................................................ 3 1.2. Öğrenme Çıktıları................................................................................................................. 3 1.3. Ders kaynakları.................................................................................................................... 3 1.4. Dersin İçeriği........................................................................................................................... 3 1.5. Haftalık ders içerikleri..................................................................................................... 4 2 Kalite Yönetimi Sistemleri Bölüm Adı : Posta Hizmetleri Programı Ders Adı : Kalite Yönetimi Sistemleri Ad, Soyad : Öğr. Gör. Muazzez ERKEN eposta : muazzez.erken@omu.edu.tr 1.1. Dersin Amacı Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği bir dönemde yaşamaktayız. Bu şartlarda işletmelerin ticari başarı elde edebilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Artık en yüksek kaliteyi, en düşük maliyetle üretebilen ve müşterisine zamanında teslimat yapabilen işletmeler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Bu kapmsada bu dersin amacı, öğrencilere kalite yönetiminin temel konuları hakkında bilgi vermek ve Kalite Kontrol dersi için hazırlamaktır. 1.2. Öğrenme Çıktıları • Kalite bilincine sahip olmak, kalitenin üreticiler ve hizmet sağlayanlar için önemini kavramak ve kalite yönetiminin temel konularına hakim olmak • Kalite problemlerine dönük veri üretilmesini, bu verilerin analiz edilmesini ve analiz sonuçlarına göre sürece yön verilmesini sağlayan kalite araçlarına hakim olmak • Öğrenilen tekniklerle bir üretim veya hizmet sürecine ilişkin kalite probleminin çözülmesi ve sunul- ması 1.3. Ders kaynakları • Bozkurt R., 2003; Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. • Bozkurt R., 2003; Kalite Maliyetleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. • Dereli T. ve Baykasoğlu A., 2003; Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Nobel Yayın Dağıtım • Şimşek M., 2004; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım 1.4. Dersin İçeriği Kalite kavramı Kalitenin öncüleri Ürün ve Hizmet kalitesi Toplam Kalite yönetimi 3 Posta Hizmetleri Programı 1.5. Haftalık ders içerikleri • Temel Kavramlar (Kalite nedir?, Müşteri, müşteri memnuniyeti, Video ders konusu Kalitenin öncüleri, imalat kalitesinin boyutları, hizmet kalitesi- nin boyutları, kalitenin bileşenleri, kaliteyi etkileyen faktörler) 1.Hafta • Temel Kavramlar (Kalite nedir?, Müşteri, müşteri memnuniyeti, Canlı ders konusu Kalitenin öncüleri, imalat kalitesinin boyutları, hizmet kalitesi- nin boyutları, kalitenin bileşenleri, kaliteyi etkileyen faktörler) Video ders konusu • Kalitenin Ekonomisi 2.Hafta Canlı ders konusu • Kalitenin Ekonomisi Video ders konusu • Toplam Kalite Yönetimi 3.Hafta Canlı ders konusu • Toplam Kalite Yönetimi • ürekli İyileştirme (Kaizen), aşamaları, araçları ( 5S, 5N1K, 5N, Video ders konusu 3MU,...) 4.Hafta • ürekli İyileştirme (Kaizen), aşamaları, araçları ( 5S, 5N1K, 5N, Canlı ders konusu 3MU,...) Video ders konusu • Kalitenin Araçları (Beyin Fırtınası, Akış diyagramı) 5.Hafta Canlı ders konusu • Kalitenin Araçları (Beyin Fırtınası, Akış diyagramı) Video ders konusu • Kalitenin Araçları (Çetele Diyagramı, Pareto Diyagramı) 6.Hafta Canlı ders konusu • Kalitenin Araçları (Çetele Diyagramı, Pareto Diyagramı) Video ders konusu • Kalitenin Araçları (Sebep-sonuç diyagramı, histogram) 7.Hafta Canlı ders

Recently converted files (publicly available):