• Document: CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND SURSELE SONORE DE ZGOMOT PRODUSE DE TRAFICUL URBAN
  • Size: 285.42 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 17:51:12
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

CREATIVITATE. INVENTICĂ. ROBOTICĂ CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND SURSELE SONORE DE ZGOMOT PRODUSE DE TRAFICUL URBAN Dr. ing. Mariana Domnica STANCIU Universitatea „Transilvania” – Braşov Prof. dr. ing. Ioan CURTU E-mail: mariana.stanciu@unitbv.ro Universitatea „Transilvania” – Braşov E-mail: curtui@unitbv.ro Dr. Ing. Janos TIMAR E-mail: jamcsika_timar@unitbv.ro REZUMAT. Lucrarea prezintă o sinteză a aspectelor teoretice şi practice referitoare la sursele de zgomot produse de traficul urban, în condiţiile actuale ale dezvoltării infrastructurii rutiere şi a parcului auto. Prin identificarea surselor şi măsurarea indicatorilor de zgomot, se pot elabora şi adopta strategii de reducere a zgomotului produs de fluxurile rutiere. Cuvinte cheie: zgomot, trafic, harta acustică, infrastructura rutieră, panouri acustice. ABSTRACT. The paper summarizes the theoretical and practical issues concerning the sources of noise produced by urban traffic, in the actual conditions of road infrastructure development and fleet. By identifying and measuring indicators of noise sources, it can be develop and adopt strategies to reduce the traffic noise. Keywords: noise, traffic, acoustic map, road infrastructure. 1. INTRODUCERE urbană îl are asupra locuitorilor, dezvoltând astfel două concepte noi: harta psihoacustica bazată pe o scală O problemă actuală ce preocupă comunitatea euro- emoţional-senzorială şi tipologia zgomotului unei zone peană şi mondială o reprezintă reducerea poluării sonore. ca aspect ce caracterizează mediul respectiv [14]. În Astfel au fost adoptate o serie de directive la nivel prezent, la noi în ţară există preocupări ştiinţifice intense european şi naţional privind zgomotul datorat traficului în centre universitare precum Braşov, Cluj, Bucureşti, rutier şi nu numai, inclusiv ghiduri şi metode de evaluare a Timişoara, pe linia optimizării circulaţiei urbane şi peri- nivelului zgomotului, din care amintim: Directiva urbane, incluzând atât studii, cercetări teoretice şi practice 2002/49CE din 25 iunie 2002 – prin care se urmăreşte de elaborare a hărţilor acustice (modelare, simulare şi dezvoltarea unei strategii pentru reducerea zgomotului achiziţie de date prin studii de caz, cu soft-uri moderne), emis de sursele majore, Hotărârea 321/ 14 aprilie 2005, cât şi cercetări privind sisteme inovative de panouri cu OM 678/1344/915/1397 din 2006 şi OM 1830/2007 proprietăţi fonoabsorbante (proiecte ştiinţifice realizate referitor la Ghidul privind realizarea, analizarea şi în parteneriat ICECON Bucureşti – Universitatea evaluarea hărţilor strategice de zgomot etc. [18, 19]. „Transilvania“ din Braşov) [15]. Astfel, aprofundarea În prezent, ţările puternic dezvoltate care au imple- cercetărilor privind structurile funcţionale cu rol de mentat deja directivele normelor comunităţii europene, preluare şi absorbţie fonică, elaborarea unor modele urmăresc dezvoltarea unor tehnici de identificare nivelul inovative din materiale reciclabile şi/sau degradabile, cu de zgomot din punct de vedere psihoacustic, respectiv a design ambiental adaptat amplasamentului, constituie impactului psiho-afectiv pe care zgomotul dintr-o zonă un domeniu cu potenţial de dezvoltare la noi în ţară ca 86 Buletinul AGIR nr. 1/2011 ● ianuarie-martie SURSELE SONORE DE ZGOMOT PRODUSE DE TRAFICUL URBAN urmare a obiectivelor strategice ale României în  pneuri cu calităţi fono - absorbante a zgomotului privinţa dezvoltării infrastructurii rutiere. emis de contactul pneu-asfalt;  restricţii de circulaţie a vehiculelor grele pe prin- cipalele artere ale oraşului şi în zonele centrale, între 2. SURSELE DE ZGOMOT GENERAT anumite ore, în baza unor autorizaţii speciale şi a unor DE TRAFICUL RUTIER ŞI METODE taxe (până la 6 dB (a)); DE CONTROL

Recently converted files (publicly available):