• Document: LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS
  • Size: 4.61 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 12:52:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni 2014 Informatie, advies en begeleiding bij re-integratie Veel werknemers zijn niet goed geïnformeerd over hun rechten en plichten tijdens ziekte. Als werknemer heb je rechten en plichten en dat geldt ook voor de werk- gever. Het is belangrijk om je hierover goed voor te laten lichten. Daardoor kom je beter beslagen ten ijs en dat kan veel problemen voorkomen. Door een wirwar van regels, lastige termen en afkortingen is het hele traject erg ingewikkeld. Daar komt bij dat je ziek bent en het soms lastig kan zijn, je naast of tijdens je ziekte ook nog eens te verdiepen in je rechten, plichten, regelgeving enzovoort. Het kan dan heel fijn zijn dat je een beroep kunt doen op iemand die thuis is in de materie, zaken begrijpelijk uit kan leggen, je informatie kan verstrekken, waar nodig advies kan geven en je kan begeleiden waar dat gewenst is. FNV in Beweging biedt haar leden die te maken krijgen met ziekte aan, gebruikt te maken van een re-integratieconsulent. Zij zijn gecertificeerde vrijwilligers die leden informeren, adviseren en begeleiden tijdens de eerste twee jaar van hun ziekte. Van groot belang is om je in een zo vroeg mogelijk stadium aan te melden bij een re- integratieconsulent. Wacht niet totdat je al een aantal maanden of langer ziek bent. Meld je zo vroeg mogelijk aan. Vooral in een vroegtijdig stadium van ziekte valt veel te verdienen en veel leed te voorkomen. En mochten er toch zaken niet zo lopen zoals het hoort dan ben je er vroeg bij. Wilt u gebruik maken van de dienstverlening van een re-integratieconsulent? Neem dan contact op met klantenservice, T 0900 9690 en geef aan dat u ondersteuning wilt van een re-integratieconsulent. 3 INHOUDSOPGAVE wat betekent ziek zijn? 8 Wet- en regelgeving 9 Algemene beschrijving 9 Regels bij de terugkeer naar werk 14 Schematisch overzicht rolverdeling op vaste momenten 15 Toelichting 16 Tijdbalk dag 1 t/m week 3 18 Tijdbalk week 4 t/m week 6 20 Verzuimbedrijven 22 Probleemanalyse arbodienst 23 Adviesaanvraag 24 Arbeidsomstandigheden 24 Tijdbalk vanaf week 8 26 Toelichting 28 Plan van aanpak 28 Tussen 8 en 42 weken 29 Na 42 weken 29 Tijdbalk week 20 t/m week 42 30 1% Ziekteverzuim 32 Het tweede ziektejaar 33 Eerstejaarsevaluatie 33 Tijdbalk week 52 t/m week 86 34 4 Tijdbalk week 89 t/m week 104 36 ziekte en vakantie, hoe zit dat? 38 toelichting 39 Tegen de 91e week 39 Verplichte verlengde loondoorbetaling 40 Uitstel schatting 40 Aanvullingen 41 Begeleiding bij re-integratie 41 Notities 43 Aanvullende info 46 De WIA 46 Vervroegde WIA-aanvraag 46 Drempel 46 De WGA-regeling 47 IVA 48 Meer over het plan van aanpak 48 Andere mogelijkheden, rechten en plichten voor de werknemer 49 Deskundigenoordeel 49 Detachering bij een andere werkgever (tijdelijk of definitief) 50 Passend en aangepast werk 51 Zelf voorzieningen aanvragen 52 Inzage- en correctierecht 52 Privacy 52 Bescherming medische informatie 53 Recht op informatie 53 Bezwaar en beroep 54 5 Andere verplichtingen voor de werkgever 54 Risico-inventarisatie en -evaluatie 54 Informeren van de or 55 Andere acties 55 Bureau Beroepsziekten FNV 55 geen vast dienstverband en ziek 56 De ziektewet 56 Eén jaar ziekte in de ziektewet 57 Uitzendkrachten 57 Informatiebr

Recently converted files (publicly available):