• Document: C.6-6. Installatie en Programmatie handleiding. Bedrade en draadloze alarmcentrale. Gefabriceerd door:
  • Size: 1.11 MB
  • Uploaded: 2018-11-27 16:01:01
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

C.6-6 Bedrade en draadloze alarmcentrale Installatie en Programmatie handleiding Gefabriceerd door: Versie 2.3 september 2004 INHOUDSOPGAVE BLAD INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE INFORMATIE 3 TECHNISCHE GEGEVENS 4 AANSLUITSCHEMA 8 EERSTE OPSTARTCYCLUS 9 TECHNIEKERMENU 10 TECHNIEKERMODE -> DAGMODE 13 HOOFDGEBRUIKERSMENU 14 SYMBOLEN DISPLAY 15 LIJST GEBEURTENISSEN 16 STANDAARD PROGRAMMATIE 18 ADRESSEERBARE CODEBEDIENDELEN 18 SOFTWARE CODES 19 PROGRAMMATIE VAN DE C.6-V 20 PROGRAMMATIE OM OP AFSTAND TE CONTROLEREN 22 OVERSEINING PROTOCOL AR 4 + 9 24 CONTACT ID PROTOCOL 25 ONDER- EN DEELCENTRALE VOORSTELLING 27 EINDELUSWEERSTANDEN 28 ZONE VERDUBBELING EN CONTROLE EXT. VOEDINGEN 29 POSITIEVE FLASH STURING 30 MONTAGE TAMPERSWITCH EN BUITENSIRENE 31 WOORDENLIJST 32 PROGRAMMATIE VAN DE FREEWAVE MELDERS 34 HET KOPPELEN VAN TWEE OF MEER CENTRALES 36 Hierbij verklaart Euromatec nv, dat deze Eurotec C.6-6 centrale in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. R&TTE Verklaring van Conformiteit (DoC): Zie onze WebSite: www.euromatec.be. 01.09.2005 2 ALGEMENE INFORMATIE INTRODUCTIE Met trots stellen wij u de eerste microprocessor gestuurde inbraak signaleringscentrale ter wereld voor met een vierlagen printplaat: de EUROTEC C.6-6 centrale. Standaard uitgerust met zes gesuperviseerde lussen en reeds voorzien van vele uitbreidingen, kunnen tot zes geadresseerde codebediendelen op een unieke, niet gepolariseerde, tweedraads-bus in ster, parallel of in serie worden aangesloten. Met de alfanumerieke codebediendelen kan het volledig systeem in een begrijpbare taal bediend en geprogrammeerd worden met vijf ondercentralen en vier deelcentralen en toegankelijk voor 50 verschillende gebruikerscoden. De programmatie met een Laptop ter plaatse of een afstandsbediende programmatie behoort tot de directe mogelijkheden. ENKELE OPMERKINGEN Aangeraden wordt, wanneer men aan de centrale wil werken, zichzelf te ontladen, door eerst de metalen kast of indien een ABS-behuizing, de negatief vast te nemen. Bij veranderingswerken aan de centrale wordt aanbevolen dit niet onder spanning te doen. Vermijdt aanraking met metalen verbindingen op de printplaat en uitbreidingsprinten. De alarmcentrale dient aan een goede aarding te worden aangesloten op de middelste aansluitklem. Deze aarding dient in eerste instantie voor uw eigen veiligheid en voor uw gebruiker, en dient eveneens ter onderdrukking van elektrische storingen. Het inleggen van de 230 Volt voedingskabel dient zover mogelijk te worden geplaatst van alle ingangs- als uitgangskabels. Bij langere lengten van bekabeling is het daarentegen aan te raden alle kabels via dezelfde weg te laten volgen. Het plaatsen van de bekabeling in metalen kabelgoten wordt aangeraden. Zie eveneens de specificaties van het AREI. Het extern schakelen van relais dient te worden voorzien van een antidender-diode, die in parallel met de spoel wordt geplaatst. De databus-kabel wordt exclusief en enkel gebruikt voor het voeden én overdragen van de data naar data interface module(n), de codebediendelen. De polariteit van de gebruikte aders speelt geen enkele rol voor deze bediendelen. Wordt gebruik gemaakt van een luister / spreek systeem met behulp van het bediendeel met ingebouwde microfoon en luidspreker dan wordt hiervoor een aparte, afgeschermde kabel aanbevolen.

Recently converted files (publicly available):