• Document: alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol)
  • Size: 2.31 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 10:29:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

CSAM PARTUS Oversikter (lister, mor-barn ol) Strukturert journal Prosessflyt Pasientnært Elektroniske meldinger Skjemagenerering Statistikker/Rapporter Huskelister/alarmer Integrasjoner til PAS og EPJ Integrasjon til Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) 1 CSAM PARTUS CSAM Partus er en brukervennlig elektronisk applikasjon for gynekologer, barneleger og jordmødre som bidrar til kvalitetssikring og effektivisering gjennom alle ledd i svangerskap-, fødsel- og barselforløpet. CSAM Partus understøtter de kliniske prosesser knyttet til registrering og deling av informasjon om mor og barn og applikasjonen har egne moduler for et normalt forløp i tillegg til spesialfunksjoner som ultralyd, operasjoner og poliklinikk. CSAM Partus er utviklet i samarbeid med klinikere og støtter flerfaglig samhandling mellom alle omsorgspersoner knyttet til mor og barn: Klinisk prosess-støtte — dokumentasjon av hele det kliniske forløpet Klinisk oversikt — arbeidslister Kvalitetsstyring og forskning — elektronisk meldingsutveksling til eksterne register og statistikker Applikasjonen sikrer at all informasjon er oppdatert og tilgjengelig til enhver tid for alle brukere i sanntid. 2 KLINISK OVERSIKT En god pasientoversikt er viktig i den kliniske hverdagen. I CSAM Partus er dette løst ved predefinerte og brukerdefinerte oversikter og arbeidslister. Eksempler på predefinerte oversikter: Siste aktiverte pasienter - Oversikt over de pasienter som brukeren nylig har jobbet med. Telefonkonsultasjon - Dokumentasjon av telefonkonsultasjoner, både i svangerskapet og i barseltiden. Gir en god oversikt over hvor hvilke pasienter man kan vente seg inn til avdelingen. Milou/romoversikt - Enkel oversikt over hvor pasientene oppholder seg, og for eksempel hvor mange fødende kvinner som er på avdelingen. Rhesus negativ - Oversikt over pasienter som skal ha Anti D etter fødsel. Sjekklister De konfigurerbare sjekklistene i CSAM Partus er et nyttig verktøy som kan brukes gjennom hele svangerskapet, fødsel- og barselforløpet. Listene kan i stor grad tilpasses den enkelte kvinnen og hennes svangerskap. En aktivert sjekkliste gir oversikt over fremdriften på alle planlagte aktiviteter pr. pasient. 3 SVANGERSKAPET I CSAM Partus kan en kontinuerlig gjennom svangerskapet registrere de parameter som er påkrevd for å utøve en trygg og sikker svangerskapskontroll av mor og barn. Data lagt til i programmet kan anvendes både av primær -og sekundærhelsetjenesten. En grafisk presentasjon av fundushøyde gir en nyttig oversikt for måling av fosterets vekst ved hjelp av symfyse / fundusmåling. En kan også i hele svangerskaps– og barselforløpet opprette en kurve for registrering av vitale tegn hos mor, samt registrere blodtrykk, diurese, ødemer osv. CSAM Partus har en egen tilleggsmodul for seleksjon av kvinner der man skiller normalfødende fra risikofødende. 4 ULTRALYD CSAM Partus har en velutviklet ultralydmodul som blant annet beregne ultralydtermin etter de ulike beregningsmetodene; E-snurra, Bergensmodellen eller Trondheimsmetoden. Grafiske kurver gjør det mulig å få et godt visuelt bilde av fosterets tilvekst gjennom svangerskapet, og ved flerlinger er det mulig å kunne se flere fostre samtidig. Fra ultralydmodulen er det enkelt å generere polikliniske notater, epikriser og ultralydskjemaer. Figur: Ultralyd registrering Strukturert registrering og visning på kurve. 5 FØDSEL Ved dokumentasjon av fødselen benytter CSAM Partus en sikker, enkel og strukturert sanntidsregistrering som gjør det mulig å fange opp tidsperspektivet, hendelsesforløpet, type handlinger foretatt av jordmor eller lege med mer. Registreringene gjøres én gang, og informasjonen overføres til tilhørende moduler i CSAM Partus. Herfra kan informasjonen overføres til skjemaer, epikriser eller barnets journal. CSAM Partus har funksjonalitet for å støtte flerfødsler, med muligheten til å registrere spesifikk informasjon om hvert barn. Figur: Partogram Partogrammet er en viktig komponent i CSAM Partus, og kan enkelt tilpasses alle fødsler, fra normale fødsler til kompliserte risikofødseler, ved å legge til ekstra registreringslinjer. 6 OPERASJONSMODUL Dette er en modu

Recently converted files (publicly available):