• Document: 7. luokan kemia. Nimi
  • Size: 1.44 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 13:19:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Nimi ______________________________________ 7. luokan kemia Kurssin arviointi arvosana socrative 1: turvallinen työskentely hyväksytty/hylätty socrative 2: työvälineet 4-10 socrative 3: kemialliset merkit 4-10 socrative 4: alkuaine, yhdiste, puhdas aine, seos 4-10 aineiden tutkiminen (itsearviointi) hyväksytty/hylätty erotustyö (ryhmäarviointi) 0-10 reaktionopeus (opettaja arvioi) 0-10 avoin tutkimus (opettaja arvioi) 4-10 kotitehtävät (opettaja arvioi) 4-10 1. Turvallinen työskentely (kirjan kappale 2) Turvallinen työskentely Varoitusmerkit Kaasupolttimen käyttö Turvallinen työskentely Kaasupolttimen käyttö 1. Varmista että ilma-aukot ovat kiinni. 2. Sytytä tulitikku ja vie se kaasupolttimen päälle. 3. Avaa kaasuhana. 4. Avaa ilma-aukot. 5. Sammuta kaasupoltin sulkemalla kaasuhana. Tehtävä Jatka lauseita. 1. Kemian luokassa ei saa syödä, sillä ____________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Jos syövyttävää ainetta menee silmään, pitää ____________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3. Jos vaatteet syttyvät palamaan, tulen voi sammuttaa _____________________________________ tai ______________________________________________________________________________ 4. Jos oppikirja syttyy liekkeihin, sen voi sammuttaa ________________________________________ tai ______________________________________________________________________________ 5. Kaasupoltinta käyttäessä täytyy pitkät hiukset ___________________________________________ 6. Kaasupoltinta sytyttäessä täytyy ensin sytyttää tulitikku ja vasta sen jälkeen avata kaasuhana, muuten _________________________________________________________________________ 7. Tiskatessa täytyy käyttää suojalaseja, sillä _______________________________________________ _________________________________________________________________________________ 8. Kun kaasupolttimella kuumentaa vettä, täytyy käyttää suojalaseja, sillä _______________________ _________________________________________________________________________________ 2. Aineiden tutkiminen (kirjan kappale 1) Koeputki Haihdutusmalja Työvälineet, s. 118 Keitinlasi Kaasupoltin Keittopullo Pipetti Mittalasi Suppilo Mittapullo Kennolevy Upokas Koeputkiteline Upokaspihdit Lasisauva Koeputkipihdit Huhmare Kolmijalka Kellolasi Kuumennusverkko Petrimalja Tutki aineita ja kirjaa ylös niiden tärkeimmät ominaisuudet. olomuoto väri ulkonäkö haju arvaa, mikä aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Itsearviointi Arvioi työskentelysi ympyröimällä sopiva vaihtoehto. Ei pidä Pitää osittain Pitää täysin paikkaansa paikkaansa paikkaansa Ymmärsin tehtävänannon. 0 ½ 1 Tutkin kaikki aineet. 0 ½ 1 Tutkin aineiden kaikki ominaisuudet. 0 ½ 1 Kirjasin tulokset huolellisesti muistiin. 0 ½ 1 Työskentelin järjestelmällisesti ja turvallisesti. 0 ½ 1 Otin muut ryhmän jäsenet huomioon. 0 ½ 1 pisteitä yhteensä /6 3. Alkuaine ja yhdiste (kirjan kappale 5) Alkuaineiden kemialliset alkuaine merkit atomi kemiallinen merkki Vety H kemialliset merkit Helium He yhdiste Litium Li yhdisteen kaava

Recently converted files (publicly available):