• Document: Såhär vill jag ha det i skolan
  • Size: 731.47 KB
  • Uploaded: 2018-10-16 11:55:05
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Såhär vill jag ha det i skolan Av leg. logopeder Ida Rosqvist & Julia Andersson Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017. Såhär vill jag ha det i skolan Planera, organisera, genomföra och avsluta skolarbete  Det är bra om mina föräldrar får veta läxor och annan information så att de kan påminna mig.  Jag vill ha ett eget schema med bildstöd för skoldagen eller skolveckan.  Jag tycker att det är bra att ha dagens schema med bildstöd på tavlan så att jag vet vad som ska hända.  Jag vill veta de olika stegen i en uppgift innan jag börjar med uppgiften.  Jag vill bli förberedd på det som ska hända under dagen eller längre fram.  Jag vill ha tillgång till material på dator.  Jag vill ha skolmaterial både hemma och på skolan.  Jag behöver hjälp av en vuxen för att kunna planera mitt arbete.  Av leg. logopeder Ida Rosqvist & Julia Andersson Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017. Jag behöver hjälp att dela upp uppgifter i mindre delar och ta en sak i taget.  Jag behöver ha hjälp med att sätta igång och avsluta arbete.  Jag behöver en påminnelse innan jag ska avsluta en aktivitet.  Jag behöver ha variation mellan olika typer av uppgifter så att jag inte blir uttråkad.  Jag behöver hjälp med att jobba färdigt om jag gör uppgifter som jag tycker är tråkiga.  Jag vill att läraren säger att jag gör rätt när jag arbetar själv. Såhär vill jag ha information om t.ex. inlämningar, andra uppgifter och schema: _____________________________________________________________________________________ Namn:___________________________Datum:___________________________ Såhär vill jag ha det i skolan Instruktioner och information  Jag behöver korta och tydliga instruktioner från lärarna.  Jag vill ha instruktioner på min arbetsplats.  Jag vill ha bildstöd till mina instruktioner.  Jag vill få instruktioner enskilt av läraren.  Jag vill bli påmind av läraren om vad jag ska göra allt eftersom jag jobbar med uppgiften.  Jag vill ha lärarens anteckningar eller presentation innan genomgången så att jag är förberedd.  Jag vill inte att det står mycket på tavlan eftersom jag inte hinner läsa/skriva vad som står.  Jag behöver hjälp med att anteckna.  Jag vill kunna fota av anteckningar på tavlan.  Jag vill ha hjälp med att sammanfatta genomgångar och texter. Av leg. logopeder Ida Rosqvist & Julia Andersson Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017.  Jag vill ha bildstöd till det som är viktigast i information.  Jag behöver en extra genomgång med läraren.  Jag lär mig bättre om jag får lyssna på en text än om jag ska läsa den.  Jag behöver använda min dator med olika hjälpmedel (till exempel talsyntes, inlästa läromedel och rättstavningsprogram) vid skolarbete.  Jag är hjälpt av att jobba i mindre grupp och få mer repetition.  Jag är hjälpt av att jobba extra med det som är svårt hos till exempel logoped eller speciallärare.  Jag är hjälpt av att ha översättning av genomgångar, instruktioner och material till språk:___________________________________ Namn:___________________________Datum:___________________________ Såhär vill jag ha det i skolan Kommunikation och relationer  Jag vill kunna ställa frågor utan att göra det inför hela klassen, till exempel att läraren kommer till mig själv efter genomgången och frågar om jag undrar något.  Jag vill få en liten påminnelse, till exempel ett tecken, om jag bryter mot samtalsregler som att prata på för mycket eller byta ämne.  Ibland kan jag behöva hjälp med att få förklarat vad andra personer menar.  Ibland kan jag behöva hjälp med att förklara hur jag menar och tänker.  Om jag inte kommer på ett ord jag vill säga kan det hjälpa om du säger vad det börjar på.  Om jag inte kommer på ett ord jag vill säga kan det hjälpa om du ber mig beskriva vad jag menar eller ställer frågor.  Jag vill ha hjälp med att hitta någon att leka/vara med under rasten.  Jag tycker att det är skönt att vara ensam på rasten.  Jag vill ha hjälp av vuxen med att reda ut bråk och konflikter om de uppstår. Av leg. logopeder Ida Rosqvist & Julia Andersson Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017.  Jag vill ha extra förklar

Recently converted files (publicly available):