• Document: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE. Academiejaar SPERMA-AFNAME, -ONDERZOEK EN -BEWARING BIJ DE REU door Marieke MESTDAGH
  • Size: 546.45 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 15:52:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2013-2014 SPERMA-AFNAME, -ONDERZOEK EN -BEWARING BIJ DE REU door Marieke MESTDAGH Promotoren: Dr. T. Rijsselaere Klinische casus in het kader Prof. Dr. A. Van Soom van de Masterproef Universiteit Gent, haar werknemers of studenten bieden geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de gegevens vervat in deze masterproef, noch dat de inhoud van deze masterproef geen inbreuk uitmaakt op of aanleiding kan geven tot inbreuken op de rechten van derden. Universiteit Gent, haar werknemers of studenten aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig gebruik dat door iemand anders wordt gemaakt van de inhoud van de masterproef, noch voor enig vertrouwen dat wordt gesteld in een advies of informatie vervat in de masterproef. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT DIERGENEESKUNDE Academiejaar 2013-2014 SPERMA-AFNAME, -ONDERZOEK EN -BEWARING BIJ DE REU door Marieke MESTDAGH Promotoren: Dr. T. Rijsselaere Klinische casus in het kader Prof. Dr. A. Van Soom van de Masterproef VOORWOORD Graag zou ik enkele mensen willen bedanken die door hun steun en begeleiding geholpen hebben bij het tot stand komen van deze Masterproef. In de eerste plaats zou ik mijn promotor Dr. T. Rijsselaere willen bedanken voor de goede begeleiding en het snelle verbeterwerk. Bovendien wil ik mijn promotor ook bedanken voor de vlotte communicatie en het verschaffen van enkele artikels die mij op weg hebben geholpen bij het schrijven van deze Masterproef. Verder wil ik mijn promotor Prof. Dr. A. Van Soom bedanken voor het nalezen van deze Masterproef. Tot slot wil ik mijn mama, broer en vriend bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun doorheen mijn hele studie, wat mij geholpen heeft door te zetten wanneer het iets moeilijker ging. INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING ................................................................................................................................................ p. 1 INLEIDING........................................................................................................................................................... p. 3 LITERATUURSTUDIE ......................................................................................................................................... p. 5 1. Sperma-afname .................................................................................................................................. p. 5 1.1. Gegevens ...................................................................................................................................... p. 5 1.2. Materiaal ....................................................................................................................................... p. 5 1.3. Voorbereiding ................................................................................................................................ p. 5 1.4. Methoden ...................................................................................................................................... p. 6 1.4.1. Kunstvagina ...................................................................................................................... p. 6 1.4.2. Digitale manipulatie .......................................................................................................... p. 7 1.4.3. Elektro-ejaculatie .............................................................................................................. p. 9 1.4.4. Farmacologische methode ............................................................................................... p. 9 2. Sperma-onderzoek ........................................................................................................................... p. 11 2.1. Conventioneel sperma-onderzoek .............................................................................................. p. 11 2.1.1. Macroscopisch onderzoek .............................................................................................. p. 11 2.1.1.1. Volume ...................................................................................................................... p. 11 2.1.1.2. Homogeniteit .........................................................................................................

Recently converted files (publicly available):