• Document: TAM İLMİHAL. İmam Humeyni -ks- Tevzihu'l Mesail - Tam İlmihal. Ayetullah il Uzma İmam Humeyni -ks- İÇİNDEKİLER. Taklit Hükümleri 7
  • Size: 1.62 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 21:36:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TAM İ LMİ HAL İ mam Humeyni -ks- Tevzihu'l Mesail - Tam İ lmihal – Ayetullah’il Uzma İ mam Humeyni -ks- İ ÇİNDEKİ LER Taklit Hükümleri 7 Taharet Hükümleri 13 Mutlak ve Muzaf Su. 13 1- Çok Su. 13 2- Az Su. 14 3- Akarsu. 15 4- Yağ mur Suyu. 16 5- Kuyu Suyu. 17 Suları n Hükümleri 18 İ drar ve Büyük Abdestle İ lgili Hükümler 19 İ drar Temizliği Usûlü (İ stibra) 22 İ drar ve Büyük Abdestle İ lgili Müstehap ve Mekruhlar 23 Necasetler (Pislikler) 23 1-2- İ ş drar ve Dıkı24 1 3- Meni 24 4- Lâş e. 24 5- Kan. 25 6-7- Köpek ve Domuz. 26 8- Kâfir 26 9- Şarap. 27 10- Bira. 27 Haram Yolla Cünüp Olan Kimseden Çı kan Ter 28 11- Pislik Yiyen Devenin Teri 28 Necaseti Tespit Etme Yolu. 28 Pak Şeyler Nası l Necis Olur?. 29 Necasetle İ lgili Hükümler 31 Temizleyici Çeş itleri 32 1- Su. 33 2- Yer 38 3- Güneş . 40 4- İ stihale (Baş ı kalaşm) 41 5- Üzüm Suyunun Üçte-İ ki Azalması42 6- İ ntikal 42 7- İ slâm... 42 8- Tabeiyet 43 9- Necasetin Giderilmesi 44 10- Necaset Yiyen HayvanıTemizleme Usûlü. 44 11- Müslümanı n (Bir Süre) Görünmemesi 45 Kaplarla İ lgili Hükümler 45 2 Abdest 47 İ rtimasî Abdest 50 Abdestin Duaları50 Abdestin Şartları52 Abdestle İ lgili Hükümler 58 Abdesti Gerektiren Şeyler 61 Abdesti Bozan Şeyler 62 Cebire Abdestinin Hükümleri 63 Farz Gusüller 66 Cenabetle İ lgili Hükümler 67 Cünüplü Kimseye Haram Olan Şeyler 68 Cünüplü Kimseye Mekruh Olan Şeyler 69 Cenabet Guslü. 69 Tertibî Gusül 70 İ rtimasî Gusül 71 Gusletmenin Hükümleri 71 İ stihaze. 74 İ stihaze İ le İ lgili Hükümler 74 Hayı z. 81 Hayı z Hâline Ait Hükümler 83 Hayı z Gören Kadı nları n Kı sı mları87 1- Belli Zaman ve Sayı da Âdet Gören Kadı n. 88 2- Belli Zamanda Âdet Gören Kadı n. 92 3- Belli Sayı da Âdet Gören Kadı n. 94 4- Kendisine Âdet EdinememişKadı n. 95 3 5- İ lk Kez Âdet Gören Kadı n. 96 6- Âdetini Unutan Kadı n. 97 zla İ Hayı lgili Diğer Hükümler 97 Nifas (Lohusalı k) 99 Ölüye Dokunma Guslü. 101 Muhtazarla İ lgili Hükümler 103 Ölüm Sonrasıİ le İ lgili Hükümler 104 Cenazelerle İ lgili Hükümler 105 kanmasıİ Cenazelerin Yı le İ lgili Hükümler 106 Cenazenin Kefenlenmesiyle İ lgili Hükümler 108 Hanut Hükümleri 110 yla İ Cenaze Namazı lgili Hükümler 111 Cenaze Namazı113 yla İ Cenaze Namazı lgili Müstehaplar 116 yla İ Cenazelerin Kabirlere Konulması lgili Hükümler 117 Cenazelerin Gömülmesiyle İ lgili Müstehaplar 119 Hediye (Defin Gecesi) Namazı126 Kabri Açmak. 126 Müstehap Gusüller 128 4 Teyemmüm.. 131 Teyemmümü Mubah Kı lan Birinci Durum... 131 lan İ Teyemmümü Mubah Kı kinci Durum... 133 Teyemmümü Mubah Kı lan Üçüncü Durum... 134 Teyemmümü Mubah Kı lan Dördüncü Durum... 135 Teyemmümü Mubah Kı lan Beş inci Durum... 135 Teyemmümü Mubah Kı lan Altı ncıDurum... 135 Teyemmümü Mubah Kı lan Yedinci Durum... 136 Üzerine Teyemmüm Edilen Şeyler 136 Teyemmümün Niteliği 138 Teyemmümle İ lgili Hükümler 139 Namaz Hükümleri 145 Farz Namazlar 146 Günlük Farz Namazlar 146 Öğle ve İ kindi Namazları nın Vakti 146 Akş am ve YatsıNamazları nın Vakti 148 5 Sabah Namazı nın Vakti 149 Namaz Vakitleriyle İ lgili Hükümler 150 Tertip Üzere Kı lı nmasıGereken Namazlar 152 Müstehap Namazlar 154 Günlük Nafile Namazları n Vakti 155 Ğufeyle Namazı156 Kı ble Hükümleri 157 Namazda Bedeni Örtmek. 159 Namaz Kı n Elbisesiyle İ lanı lgili Hükümler 16

Recently converted files (publicly available):