• Document: Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
  • Size: 133.66 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 17:27:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Test egzaminacyjny z teorii na stopień Jachtowego Sternika Morskiego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. Jacht płynący pod żaglami po otwartych wodach morskich idzie kursem przecinającym kurs statku o napędzie mechanicznym oznakowanym jak na rysunku tak, że powoduje to ryzyko zderzenia. Jak należy postąpić? 1 A. Utrzymać kurs i szybkość B. Ustąpić temu statkowi mijając go w bezpiecznej odległości C. To statek łowiący okrężnicą ominąć go w znacznej odległości Jacht idzie kursem przecinającym kurs małej jednostki oznakowanej jak na rysunku tak, że powoduje to ryzyko zderzenia. Jak należy postąpić? 2 A. Utrzymać kurs i szybkość B. Przejść mu blisko za rufą C. Ominąć go z daleka Na kursie jachtu jest jednostka, która podniosła sygnał jak na rysunku. Jak ją wyminąć? A. Nie zbliżać się bliżej niż 2 Mm 3 B. Minąć go daleko przed dziobem C. Minąć go z dowolnej strony w bezpiecznej odległości. Jacht żaglowy płynący na żaglach i na silniku w dzień powinien nosić: A. Czarną kulę 4 B. Czarny stożek skierowany wierzchołkiem w dół, C. Czerwoną kulę. Gdy dwa jachty żeglują pod żaglami różnymi halsami i kursami przecinającymi się tak, że powoduje to ryzyko zderzenia prawo drogi posiada: 5 A. Idący lewym halsem B. Idący ostrzejszym kursem C. Idący prawym halsem Na podejściu do portu Gdańsk jacht zaobserwował statek, który podniósł sygnały jak na rysunku. Jak go wyminąć? A. Z dowolnej strony 6 B. Od strony wystawionych kul C. Od strony wystawionych rombów Jacht płynie na silniku, przeciwnym kursem zbliża się jacht pod żaglami niosący sygnał jak na rysunku. Jak należy postąpić? A. Utrzymać kurs 7 B. Zmienić kurs w prawo C. Zmienić kurs w lewo Statek żaglowy płynący prawym halsem po otwartych wodach morskich ustępuje: A. Statkowi handlowemu o napędzie mechanicznym, 8 B. Statkowi rybackiemu zajętemu połowem, C. Statkowi żaglowemu płynącemu lewym halsem. Jacht płynący pod żaglami po otwartych wodach morskich ustępuje: A. jachtowi żaglowemu płynącemu na silniku, 9 B. statkowi o ograniczonej zdolności manewrowej, B. statkowi o napędzie mechanicznym w drodze. Statek ma wywieszony sygnał jak na rysunku. Co oznacza i jak postępować? A. Wzywam pomocy, podejść i nawiązać łączność 10 B. Mam nurka pod wodą, mijać ostrożnie C. Stoję na mieliźnie, mijać daleko W warunkach ograniczonej widzialności należy: A. Zrzucić żagle i żeglować na silniku 11 B. Stanąć w dryfie C. Zmniejszyć prędkość, wyznaczyć obserwatora i nadawać sygnały dźwiękowe. Jacht idzie pod żaglami, nadeszła mgła. Jaki sygnał należy nadawać? A. Jeden dźwięk długi co 2 minuty 12 B. Dwa dźwięki długie co 2 minuty C. Jeden dźwięk długi i dwa krótkie co 2 minuty W nocy na kursie zaobserwowano statek niosący światła jak na rysunku. Co to oznacza i jak postępować? A. Statek nie odpowiada za swoje ruchy. Ominąć go z daleka 13 B. Statek na mieliźnie, sprawdzić położenie na mapie i odpowiednio ominąć C. Statek wzywa pomocy, nawiązać łączność W nocy dwa rumby na prawo od kursu zauważono światła jak na rysunku. Co oznaczają i jak postępować? A. Statek poławiający sieciami dryfującymi ominąć daleko 14 B. Statek holujący i holowany, prawe burty, utrzymać kurs C. Statek wykonujący prace podwodne, ominąć daleko W nocy dwa rumby na lewo od kursu zauważono światła jak na lewej cz. rysunku, a dwa rumby z prawej światło jak na prawej cz. rysunku. Co oznaczają i jak postępować? 15 A. Statek poławiający sieciami dryfującymi ominąć daleko B. Statek holujący i holowany, lewe burty, zdecydowanie zmienić kurs w prawo (zestaw ma ponad 200 m) A. Statek o napędzie mechanicznym, a za nim jacht, utrzymać kurs Na kursie zaobserwowano światła jak na rysunku. Co oznaczają i jak postąpić? A. Statek poławiający, ominąć daleko 16 B. Statek o ograniczonej zdolności manewrowej, ustąpić z drogi C. Statek pilotowy, utrzymać kurs i szybkość. Małemu statkowi idącemu pod żaglami na wodach śródlądowych ustępuje: A.

Recently converted files (publicly available):